Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Avgifter

Medlemskap i Reymersholms IK

Att vara medlem i Reymersholms IK är en förutsättning för att få delta i Reymersholms IKs aktiviteter. Medlemskapet gäller innevarande kalenderår.


Medlemsavgiften skall betalas av spelare, tränare samt övriga som vill vara medlemmar i klubben och betalas alltid i sin helhet oavsett när en ny medlem ansluter till klubbens verksamhet. Medlemsavgiften är 200 kronor och återbetalas ej.

Medlemsavgiften skall inte förknippas med spelaravgiften eller tränaravgiften. Det är en avgift som direkt går till fotbollsaktiviteter (hyra av planer, material, domare med mera).

 

För befintliga medlemmar faktureras normalt avgiften under februari och gäller för innevarande kalenderår.

 

För nya medlemmar som ansluter under verksamhetsåret faktureras dessa vid det tillfälle de ansluter till klubbens verksamhet.

OBS!
Den som inte har betalt aktivitets- och medlemsavgift när påminnelsefaktura har gått ut, blir avstängd från träning och match till dess att betalning erlagts eller att det finns en dokumenterad uppgörelse med kassören på en avbetalningsplan. Dock måste första delen av avbetalningsplanen ha fullföljts innan en avstängning kan hävas.

 

En ideell förening

Reymersholms IK är en ideell förening som bygger på frivillighet och personligt engagemang. Det innebär att de ledare som är delaktiga i vår verksamhet gör detta på en frivillig bas. Utan medverkan från dessa ledare och från er som föräldrar kan vi som förening inte existera.

Utöver att betala medlems- och spelaravgift så förväntar vi som förening att föräldrar deltar i de uppgifter som barnets träningstrupp tilldelas. Det kan vara allt från att bemanna Café Tanto på Tantolundens BP i samband med matcher eller cuper till att jobba något pass på de cuper som föreningen arrangerar exempelvis Höstcupen i oktober. Alla föräldrar har ett gemensamt ansvar att delta i dessa uppgifter. 

 

I och med att barnets avgift betalas accepterar föräldrarna att utöver att betala medlems och aktivitetsavgift även delta i ovanstående och liknande uppgifter.

 

Spelaravgift

Avgiften ska vara betald senast sista betalningsdagen för fakturan, datum finns på fakturan som skickas ut via e-post. Betalas inte avgiften innebär det att du inte är försäkrad samt att du inte får träna eller spela match i Reymersholms IK.

Beslutade nivåer är enligt nedan. Dessa nivåer beslutas på årsmötet för kommande år.


 8-9 år 5-manna 1 600 kr
 10-11 år 7-manna 1 800 kr
 12-13 år 9-manna 2 000 kr
 14 år 11-manna 2 200 kr
 15 år  11-manna 2 200 kr


Har man medverkat i fler än 5 träningar efter att avgiften är betald återbetalas den inte.

 

Tränaravgift

Detta är en avgift som gäller från det år du fyller 13 år då klubben som regel har arvoderade tränare för sina träningstrupper. Denna summa bestäms av styrelsen och kan variera från trupp till trupp beroende på aktuell tränarkostnad men som regel minst 750 kr. Tränaravgiften återbetalas ej om man slutar. Om tränare slutar under säsong och ingen ny tränare ersätter betalas den del som ej utnyttjats tillbaka till truppkassan vid årets slut.

Om man inte har tränare med arvode tas ingen tränaravgift ut. Om föreningen ändå tagit ut denna och sedan inte har arvoderad tränare återbetalas avgiften till truppkassan vid årets slut. Avgiften ska vara betald senast sista betalningsdagen för fakturan, datum finns på fakturan som skickas ut via e-post. 

 

Ny medlem

Ny medlem får "pröva-på" under 8 träningstillfällen, därefter ska medlemsavgift, spelaravgift och i vissa fall tränaravgift betalas. Ny medlem betalar hel medlemsavgift samt spelaravgift och tränaravgift om truppen har en anställd tränare. Spelaravgiften och tränaravgiften reduceras till hälften efter 30:e juni och 1/4 efter 30:e september.

  

Kontouppgift

PostGiro 15 59 51-7

Frågor?

Kontakta kansli@reymers.se.